Publicidad

Respuestas

0 respuestas

no puedo jugar assasin's creed la hermandad en mi imac

Avatar paul cordova Iniciado por paul cordova
me aparece el siguiente cuadro de información cuando intento abrirlo Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit): eax: 0x08b093b0 ebx: 0x09cd0641 ecx: 0xad09f070 edx: 0x6e697373 edi: 0x09db7034 esi: 0x8feb9c1e ebp: 0xbfffcdd8 esp: 0xbfffcdb0 ss: 0x00000023 efl: 0x00010282 eip: 0x8feb9c40 cs: 0x0000001b ds: 0x00000023 es: 0x00000023 fs: 0x00000000 gs: 0x0000000f cr2: 0x6e6973ff Logical CPU: 1 Binary Images: 0x1000 - 0x2c65f9b +com.Ubisoft.AssassinsCreedBrotherhood (1.0.0 - 19) <8435CA41-5C19-A911-C190-50C29F4F3449> /Applications/Ubisoft/*/Assassin's Creed Brotherhood.app/Contents/MacOS/scimitar_sf 0x6aed000 - 0x6b11ff3 +libBinkMachOx86.dylib (??? - ???) /Applications/Ubisoft/*/Assassin's Creed Brotherhood.app/Contents/MacOS/libBinkMachOx86.dylib 0x6b24000 - 0x6b39ff7 +libubiorbitapi_r2_loader.dylib (??? - ???) /Applications/Ubisoft/*/Assassin's Creed Brotherhood.app/Contents/Frameworks/libubiorbitapi_r2_loader.dylib 0x9ca5000 - 0x9db6ffb +ApplicaIHBzbgU1BDE= (??? - ???) /Library/ApplicaIHBzbgU1BDE= 0x8feb5000 - 0x8fee7aa7 dyld (195.6 - ???) <3A866A34-4CDD-35A4-B26E-F145B05F3644> /usr/lib/dyld 0x90005000 - 0x90042ff7 libcups.2.dylib (2.9.0 - compatibility 2.0.0) <4508AABD-EDA8-3BF7-B03A-978D2395C9A8> /usr/lib/libcups.2.dylib 0x9006a000 - 0x9014dff7 libcrypto.0.9.8.dylib (44.0.0 - compatibility 0.9.8) /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib 0x90282000 - 0x90296fff com.apple.CFOpenDirectory (10.7 - 146) <58050170-D74E-3670-945D-D8501F67835F> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory 0x9029f000 - 0x902a0ff0 libunc.dylib (24.0.0 - compatibility 1.0.0) <2F4B35B2-706C-3383-AA86-DABA409FAE45> /usr/lib/system/libunc.dylib 0x902a1000 - 0x9031cffb com.apple.ApplicationServices.ATS (317.5.0 - ???) <7A8B0538-8E2E-3355-81E3-0C0A7EBED28E> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS 0x9031d000 - 0x9031fffb libRadiance.dylib (??? - ???) <4721057E-5A1F-3083-911B-200ED1CE7678> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib 0x90320000 - 0x90329ff3 com.apple.CommonAuth (2.1 - 2.0) <5DA75D12-A4D6-3362-AD72-79A64C79669E> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth 0x9032a000 - 0x9032fffd libGFXShared.dylib (??? - ???) <179E77CE-C72C-3B5F-8F1E-3901517C24BB> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib 0x90330000 - 0x90674ffb com.apple.HIToolbox (1.8 - ???) <9540400F-B432-3116-AEAD-C1FBCFE67E73> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox 0x90675000 - 0x906e9fff com.apple.CoreSymbolication (2.2 - 73.2) /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication 0x90c9d000 - 0x90cb7fff com.apple.Kerberos (1.0 - 1) /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos 0x90cb8000 - 0x915e05eb com.apple.CoreGraphics (1.600.0 - ???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics 0x91625000 - 0x91628ffc libpam.2.dylib (3.0.0 - compatibility 3.0.0) <6FFDBD60-5EC6-3EFA-996B-EE030443C16C> /usr/lib/libpam.2.dylib 0x91679000 - 0x91680ffd com.apple.NetFS (4.0 - 4.0) /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS 0x91681000 - 0x9168cffe libbz2.1.0.dylib (1.0.5 - compatibility 1.0.0) /usr/lib/libbz2.1.0.dylib 0x916b7000 - 0x917afff7 libFontParser.dylib (??? - ???) <8C069D3D-534F-3EBC-8035-A43E2B3A431A> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib 0x917b0000 - 0x917defe7 libSystem.B.dylib (159.1.0 - compatibility 1.0.0) <30189C33-6ADD-3142-83F3-6114B1FC152E> /usr/lib/libSystem.B.dylib 0x917df000 - 0x91807ff7 libxslt.1.dylib (3.24.0 - compatibility 3.0.0) <5158C760-D168-3842-AAE0-3B146B3537A7> /usr/lib/libxslt.1.dylib 0x91808000 - 0x9182aff1 com.apple.PerformanceAnalysis (1.10 - 10) /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis 0x9182b000 - 0x9182cff7 libsystem_sandbox.dylib (??? - ???) /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib 0x9182d000 - 0x91830ff7 libcompiler_rt.dylib (6.0.0 - compatibility 1.0.0) <7F6C14CC-0169-3F1B-B89C-372F67F1F3B5> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib 0x91bb3000 - 0x91bf3ff7 com.apple.NavigationServices (3.7 - 193) <16A8BCC8-7343-3A90-88B3-AAA334DF615F> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices 0x91bf4000 - 0x91c04fff com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <6D6F0C9D-2EEA-3578-AF3D-E2A09BCECAF3> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis 0x91c23000 - 0x91c28ff7 libmacho.dylib (800.0.0 - compatibility 1.0.0) <943213F3-CC9B-328E-8A6F-16D85C4274C7> /usr/lib/system/libmacho.dylib 0x9262c000 - 0x9262cfff com.apple.Accelerate (1.7 - Accelerate 1.7) <4192CE7A-BCE0-3D3C-AAF7-6F1B3C607386> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate 0x9262d000 - 0x9263efff libbsm.0.dylib (??? - ???) <54ACF696-87C6-3652-808A-17BE7275C230> /usr/lib/libbsm.0.dylib 0x9263f000 - 0x92687ff7 com.apple.SystemConfiguration (1.11.2 - 1.11) /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration 0x92688000 - 0x92689fff com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 1) <4BB39578-2F5E-3A50-AD59-9C0AB99472EB> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent 0x9268a000 - 0x926e5ff3 com.apple.Symbolication (1.3 - 91) <4D12D2EC-5010-3958-A205-9A67E972C76A> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication 0x926e6000 - 0x92847ffb com.apple.QuartzCore (1.7 - 270.2) <4A6035C8-1237-37E5-9FFF-1EFD735D8B18> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore 0x92848000 - 0x92850fff com.apple.DiskArbitration (2.4.1 - 2.4.1) <28D5D8B5-14E8-3DA1-9085-B9BC96835ACF> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration 0x9291c000 - 0x92938ffc libPng.dylib (??? - ???) <75F41C08-E187-354C-8115-79387F57FC2C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib 0x92939000 - 0x9296fff7 com.apple.AE (527.7 - 527.7) <7BAFBF18-3997-3656-9823-FD3B455056A4> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE 0x92970000 - 0x929d2ffb com.apple.datadetectorscore (3.0 - 179.4) <32262124-6F75-3999-86DA-590A90BA464C> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore 0x92b28000 - 0x92b29fff liblangid.dylib (??? - ???) /usr/lib/liblangid.dylib 0x92b3a000 - 0x92b3bfff libDiagnosticMessagesClient.dylib (??? - ???) /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib 0x92b67000 - 0x92bc4ffb com.apple.htmlrendering (76 - 1.1.4) <409EF0CB-2997-369A-9326-BE12436B9EE1> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering 0x92bc5000 - 0x92c21fff com.apple.coreui (1.2.1 - 165.3) <65526A00-D355-3932-9279-9A7D6BF76D95> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI 0x92c9b000 - 0x93110ff7 FaceCoreLight (1.4.7 - compatibility 1.0.0) <312D0F58-B8E7-3F61-8A83-30C95F2EBEAA> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCoreLight.framework/Versions/A/FaceCoreLight 0x9316b000 - 0x93180fff com.apple.speech.synthesis.framework (4.0.74 - 4.0.74) <92AADDB0-BADF-3B00-8941-B8390EDC931B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis 0x93195000 - 0x93198ffb com.apple.help (1.3.2 - 42) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help 0x9319d000 - 0x93273aab libobjc.A.dylib (228.0.0 - compatibility 1.0.0) <2E272DCA-38A0-3530-BBF4-47AE678D20D4> /usr/lib/libobjc.A.dylib 0x93274000 - 0x933c6fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.7.2 - 1.7.2) /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox 0x933fe000 - 0x9350dfff com.apple.DesktopServices (1.6.2 - 1.6.2) <33DCFB71-1D9E-30B6-BC4C-CD54068690BE> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv 0x9350e000 - 0x9350efff com.apple.vecLib (3.7 - vecLib 3.7) <8CCF99BF-A4B7-3C01-9219-B83D2AE5F82A> /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib 0x9350f000 - 0x935defff com.apple.ImageIO.framework (3.1.1 - 3.1.1) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO 0x935df000 - 0x935e7ff5 libcopyfile.dylib (85.1.0 - compatibility 1.0.0) /usr/lib/system/libcopyfile.dylib 0x935f3000 - 0x93688ff7 com.apple.LaunchServices (480.27.1 - 480.27.1) <8BFE799A-7E35-3834-9403-20E5ADE015D0> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices 0x9455b000 - 0x94578fff libresolv.9.dylib (46.1.0 - compatibility 1.0.0) <2870320A-28DA-3B44-9D82-D56E0036F6BB> /usr/lib/libresolv.9.dylib 0x94579000 - 0x94579fff com.apple.Carbon (153 - 153) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon 0x94fc5000 - 0x94feeffe com.apple.opencl (1.50.69 - 1.50.69) <44120D48-00A2-3C09-9055-36D309F1E7C9> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL 0x95298000 - 0x9529ffff com.apple.agl (3.1.4 - AGL-3.1.4) <39BB17D3-4CF5-303C-BE8E-E07924AB2E66> /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL 0x952d3000 - 0x9536aff3 com.apple.securityfoundation (5.0 - 55107) /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation 0x9536b000 - 0x9536dff9 com.apple.securityhi (4.0 - 1) <39157216-5E43-392A-AE3F-716726D8C8BF> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI 0x953af000 - 0x953affff libdnsinfo.dylib (395.7.0 - compatibility 1.0.0) /usr/lib/system/libdnsinfo.dylib 0x9543c000 - 0x9543dfff libsystem_blocks.dylib (53.0.0 - compatibility 1.0.0) /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib 0x95846000 - 0x95b02ff3 com.apple.security (7.0 - 55110) <2F4FCD65-2A30-3330-99DE-91FE1F78B9FB> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security 0x95b35000 - 0x95b39fff libGIF.dylib (??? - ???) <06E85451-F51C-31C4-B5A6-180819BD9738> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib 0x95b3a000 - 0x95c22fff libxml2.2.dylib (10.3.0 - compatibility 10.0.0) /usr/lib/libxml2.2.dylib 0x95c23000 - 0x95d4fff9 com.apple.CFNetwork (520.3.2 - 520.3.2) <58021CA7-0C91-3395-8278-8BD76E03BDCB> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork 0x95d87000 - 0x95db5ff7 com.apple.DictionaryServices (1.2.1 - 158.2) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices 0x95db6000 - 0x95e43fe7 libvMisc.dylib (325.4.0 - compatibility 1.0.0) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib 0x95e44000 - 0x95e44fff com.apple.audio.units.AudioUnit (1.7.2 - 1.7.2) <2E71E880-25D1-3210-8D26-21EC47ED810C> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit 0x95e45000 - 0x95e49ff3 libsystem_network.dylib (??? - ???) <62EBADDA-FC72-3275-AAB3-5EDD949FEFAF> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib 0x95e52000 - 0x95e74ffe com.apple.framework.familycontrols (3.0 - 300) <6B0920A5-3971-30EF-AE4C-5361BB7199EB> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls 0x9629f000 - 0x962a5ffb com.apple.print.framework.Print (7.1 - 247.1) <5D7ADC17-D8EF-3958-9C0C-AA45B7717FBA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print 0x962a6000 - 0x962efff7 libGLU.dylib (??? - ???) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib 0x9645e000 - 0x96860ff6 libLAPACK.dylib (??? - ???) <00BE0221-8564-3F87-9F6B-8A910CF2F141> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib 0x96861000 - 0x9686ffff libz.1.dylib (1.2.5 - compatibility 1.0.0) /usr/lib/libz.1.dylib 0x96870000 - 0x96ae3ff7 com.apple.CoreImage (7.93 - 1.0.1) <88FEFE5B-83A9-3CD9-BE2E-DB1E0553EBB0> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage 0x96d75000 - 0x96dffffb com.apple.SearchKit (1.4.0 - 1.4.0) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit 0x96e00000 - 0x96e00ffe libkeymgr.dylib (23.0.0 - compatibility 1.0.0) <7F0E8EE2-9E8F-366F-9988-E2F119DB9A82> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib 0x96e01000 - 0x96e02ffd libCVMSPluginSupport.dylib (??? - ???) <6C364E11-B9B3-351A-B297-DB06FBAAFFD1> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib 0x96e03000 - 0x96e16ffb com.apple.MultitouchSupport.framework (220.62.1 - 220.62.1) /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport 0x96e1b000 - 0x96e22ff7 libsystem_notify.dylib (80.1.0 - compatibility 1.0.0) <47DB9E1B-A7D1-3818-A747-382B2C5D9E1B> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib 0x97156000 - 0x97164fff libdispatch.dylib (187.7.0 - compatibility 1.0.0) /usr/lib/system/libdispatch.dylib 0x97165000 - 0x97169fff com.apple.CommonPanels (1.2.5 - 94) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels 0x9716a000 - 0x971ccff3 libstdc++.6.dylib (52.0.0 - compatibility 7.0.0) <266CE9B3-526A-3C41-BA58-7AE66A3B15FD> /usr/lib/libstdc++.6.dylib 0x973e9000 - 0x97414fff com.apple.GSS (2.1 - 2.0) /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS 0x97aa0000 - 0x97aabffc com.apple.NetAuth (3.1 - 3.1) /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth 0x97aac000 - 0x97ad1ff9 libJPEG.dylib (??? - ???) <743578F6-8C0C-39CC-9F15-3A01E1616EAE> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib 0x97c60000 - 0x97c60fff com.apple.Cocoa (6.6 - ???) <5FAFE73E-6AF5-3D09-9191-0BDC8C6875CB> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa 0x97c7a000 - 0x97d07ff7 com.apple.CoreText (220.11.0 - ???) <720EFEE0-A92A-3519-9C88-D06E4DE14EAB> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText 0x97fe8000 - 0x97febff7 libmathCommon.A.dylib (2026.0.0 - compatibility 1.0.0) <69357047-7BE0-3360-A36D-000F55E39336> /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib 0x97fed000 - 0x97fedff2 com.apple.CoreServices (53 - 53) <7CB7AA95-D5A7-366A-BB8A-035AA9E582F8> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices 0x980e8000 - 0x982ddff7 com.apple.CoreData (104.1 - 358.13) /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData 0x98444000 - 0x98ed7ff6 com.apple.AppKit (6.7.3 - 1138.32) <008E7C05-C20C-344A-B51C-4A2441372785> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit 0x98f11000 - 0x98f72ffb com.apple.audio.CoreAudio (4.0.2 - 4.0.2) /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio 0x98f73000 - 0x98fd8ff7 libvDSP.dylib (325.4.0 - compatibility 1.0.0) <4B4B32D2-4F66-3B0D-BD61-FA8429FF8507> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib 0x990d1000 - 0x991c1ff1 libiconv.2.dylib (7.0.0 - compatibility 7.0.0) <9E5F86A3-8405-3774-9E0C-3A074273C96D> /usr/lib/libiconv.2.dylib 0x991d8000 - 0x9927cfff com.apple.QD (3.40 - ???) <3881BEC6-0908-3073-BA44-346356E1CDF9> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD 0x99288000 - 0x9930ffff com.apple.print.framework.PrintCore (7.1 - 366.1) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore 0x99310000 - 0x99612fff com.apple.CoreServices.CarbonCore (960.20 - 960.20) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore 0x99613000 - 0x99629ffe libxpc.dylib (77.18.0 - compatibility 1.0.0) /usr/lib/system/libxpc.dylib 0x9962e000 - 0x99635ff9 libsystem_dnssd.dylib (??? - ???) <2FD48636-7CFA-32FA-A595-F12E4246E355> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib 0x99636000 - 0x9963cffd com.apple.CommerceCore (1.0 - 17) /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Frameworks/CommerceCore.framework/Versions/A/CommerceCore 0x9963d000 - 0x99647ff2 com.apple.audio.SoundManager (3.9.4.1 - 3.9.4.1) <2A089CE8-9760-3F0F-B77D-29A78940EA17> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound 0x99653000 - 0x99660fff libGL.dylib (??? - ???) <30E6DED6-0213-3A3B-B2B3-310E33301CCB> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib 0x9973c000 - 0x99c18ff6 libBLAS.dylib (??? - ???) <134ABFC6-F29E-3DC5-8E57-E13CB6EF7B41> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib 0x99c19000 - 0x99c36ff3 com.apple.openscripting (1.3.3 - ???) <8ABD04D6-7B7A-3C39-801E-1630098D5B42> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting 0x99c37000 - 0x99ca6fff com.apple.Heimdal (2.1 - 2.0) /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal 0x99dea000 - 0x99eacfff com.apple.CoreServices.OSServices (478.37 - 478.37) <00A48B2A-2D75-3FD0-9805-61BB11710879> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices 0x99f8d000 - 0x99f98ffb com.apple.speech.recognition.framework (4.0.19 - 4.0.19) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition 0x99f99000 - 0x99fa9ff7 libCRFSuite.dylib (??? - ???) <94E040D2-2769-359A-A21B-DB85FCB73BDC> /usr/lib/libCRFSuite.dylib 0x9a027000 - 0x9a0c2ff3 com.apple.ink.framework (1.3.2 - 110) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink 0x9a0c3000 - 0x9a0c7ff7 com.apple.OpenDirectory (10.7 - 146) <4986A382-8FEF-3392-8CE9-CF6A5EE4E365> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory 0x9a0c8000 - 0x9a119fff libFontRegistry.dylib (??? - ???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib 0x9a314000 - 0x9a318ffd IOSurface (??? - ???) /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface 0x9a319000 - 0x9a348ff7 libsystem_info.dylib (??? - ???) <37640811-445B-3BB7-9934-A7C99848250D> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib 0x9a397000 - 0x9a3d3ffa libGLImage.dylib (??? - ???) <05B36DC4-6B90-33E6-AE6A-10CAA1B70606> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib 0x9a3dd000 - 0x9a591ff3 libicucore.A.dylib (46.1.0 - compatibility 1.0.0) <6AD14A51-AEA8-3732-B07B-DEA37577E13A> /usr/lib/libicucore.A.dylib 0x9ac9e000 - 0x9aca2ffa libcache.dylib (47.0.0 - compatibility 1.0.0) <56256537-6538-3522-BCB6-2C79DA6AC8CD> /usr/lib/system/libcache.dylib 0x9aca3000 - 0x9aca3fff com.apple.Accelerate.vecLib (3.7 - vecLib 3.7) <22997C20-BEB7-301D-86C5-5BFB3B06D212> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib 0x9acaa000 - 0x9acc6ff5 com.apple.GenerationalStorage (1.0 - 126.1) /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage 0x9acc7000 - 0x9acc8ff4 libremovefile.dylib (21.1.0 - compatibility 1.0.0) <6DE3FDC7-0BE0-3791-B6F5-C15422A8AFB8> /usr/lib/system/libremovefile.dylib 0x9acc9000 - 0x9acccffd libCoreVMClient.dylib (??? - ???) <2D135537-F9A6-33B1-9B01-6ECE7E929C00> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib 0x9ad3a000 - 0x9ae05fff libsystem_c.dylib (763.12.0 - compatibility 1.0.0) <1B0A12B3-DAFA-31E2-8F82-E98D620E4D72> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib 0x9ae06000 - 0x9ae7cfff com.apple.Metadata (10.7.0 - 627.28) <71AC8DA5-FA89-3411-A97C-65B6129E97BD> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata 0x9b18b000 - 0x9b199fff com.apple.opengl (1.7.6 - 1.7.6) <5EF9685C-F8B2-3B22-B291-8012761E9AC8> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL 0x9b19a000 - 0x9b1a5fff libkxld.dylib (??? - ???) /usr/lib/system/libkxld.dylib 0x9b1ac000 - 0x9b383fff com.apple.CoreFoundation (6.7.1 - 635.19) <3A07EDA3-F460-3971-BFCB-AFE9A11F74F1> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation 0x9b384000 - 0x9b3ebfff libc++.1.dylib (19.0.0 - compatibility 1.0.0) <3AFF3CE8-14AE-300F-8F63-8B7FB9D4DA96> /usr/lib/libc++.1.dylib 0x9b3ec000 - 0x9b3eeff7 libdyld.dylib (195.5.0 - compatibility 1.0.0) <52F7B44C-1B43-3B7B-9C9E-6410D8682935> /usr/lib/system/libdyld.dylib 0x9b436000 - 0x9b43eff3 liblaunch.dylib (392.35.0 - compatibility 1.0.0) <5FF5F6DE-32EE-3DEC-9DC4-2BC1D5797C82> /usr/lib/system/liblaunch.dylib 0x9b5d5000 - 0x9b625ff0 libTIFF.dylib (??? - ???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib 0x9b626000 - 0x9b930ff3 com.apple.Foundation (6.7.1 - 833.24) <8E2AD829-587C-3146-B483-9D0209B84192> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation 0x9b931000 - 0x9b995fff com.apple.framework.IOKit (2.0 - ???) <8DAF4991-7359-3D1B-AC69-3CBA797D1E3C> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit 0x9b996000 - 0x9b99ffff libc++abi.dylib (14.0.0 - compatibility 1.0.0) /usr/lib/libc++abi.dylib 0x9b9b1000 - 0x9b9b1ff0 com.apple.ApplicationServices (41 - 41) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices 0x9ba0b000 - 0x9bb1cff7 libJP2.dylib (??? - ???) <143828CE-D429-3C66-A0DC-4F39536568E4> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib 0x9bb1d000 - 0x9bb76fff com.apple.HIServices (1.11 - ???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices 0x9bb77000 - 0x9bbaefef com.apple.DebugSymbols (2.1 - 87) /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols 0x9be84000 - 0x9bec4ff7 libauto.dylib (??? - ???) <984C81BE-FA1C-3228-8F7E-2965E7E5EB85> /usr/lib/libauto.dylib 0x9bec5000 - 0x9bedaff7 com.apple.ImageCapture (7.0 - 7.0) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture 0x9bedb000 - 0x9bfebfe7 libsqlite3.dylib (9.6.0 - compatibility 9.0.0) <34E1E3CC-7B6A-3B37-8D07-1258D11E16CB> /usr/lib/libsqlite3.dylib 0x9bfec000 - 0x9c02fffd libcommonCrypto.dylib (55010.0.0 - compatibility 1.0.0) <6B35F203-5D72-335A-A4BC-CC89FEC0E14F> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib 0x9c030000 - 0x9c0f0ffb com.apple.ColorSync (4.7.1 - 4.7.1) <68413C12-2380-3B73-AF74-B9E069DFB89A> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync 0x9c0f1000 - 0x9c0f2ff7 libquarantine.dylib (36.2.0 - compatibility 1.0.0) <3F974196-FBAD-3DBD-8ED0-DC16C2B3526B> /usr/lib/system/libquarantine.dylib 0x9c0f3000 - 0x9c0fbff3 libunwind.dylib (30.0.0 - compatibility 1.0.0) /usr/lib/system/libunwind.dylib 0x9c1c0000 - 0x9c2defec com.apple.vImage (5.1 - 5.1) <7757F253-B281-3612-89D4-F2B04061CBE1> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage 0x9c332000 - 0x9c383ff9 com.apple.ScalableUserInterface (1.0 - 1) <3C39DF4D-5CAE-373A-BE08-8CD16E514337> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/ScalableUserInterface.framework/Versions/A/ScalableUserInterface 0x9c384000 - 0x9c3a2ff7 libsystem_kernel.dylib (1699.24.8 - compatibility 1.0.0) <124A6CE3-3934-3994-9D0A-E85A0C0BF082> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib 0x9ca50000 - 0x9ca6ffff com.apple.RemoteViewServices (1.3 - 44) <243F16F3-FFFE-3E81-A969-2EC947A11D89> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices 0x9cd7e000 - 0x9cda1fff com.apple.CoreVideo (1.7 - 70.1) <3520F013-DF91-364E-88CF-ED252A7BD0AE> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo 0x9ce7a000 - 0x9ce88ff7 libxar-nossl.dylib (??? - ???) <5BF4DA8E-C319-354A-967E-A0C725DC8BA3> /usr/lib/libxar-nossl.dylib External Modification Summary: Calls made by other processes targeting this process: task_for_pid: 1 thread_create: 0 thread_set_state: 0 Calls made by this process: task_for_pid: 0 thread_create: 0 thread_set_state: 0 Calls made by all processes on this machine: task_for_pid: 2412 thread_create: 0 thread_set_state: 0 VM Region Summary: ReadOnly portion of Libraries: Total=233.4M resident=97.7M(42%) swapped_out_or_unallocated=135.7M(58%) Writable regions: Total=42.2M written=632K(1%) resident=956K(2%) swapped_out=0K(0%) unallocated=41.2M(98%) REGION TYPE VIRTUAL =========== ======= MALLOC 32.2M MALLOC guard page 32K Stack 65.5M VM_ALLOCATE 24K __CI_BITMAP 80K __DATA 11.0M __DATA/__OBJC 80K __IMAGE 528K __IMPORT 8K __LINKEDIT 100.7M __OBJC 1428K __PAGEZERO 4K __TEXT 132.7M __UNICODE 544K mapped file 135.6M shared memory 16K shared pmap 10.7M =========== ======= TOTAL 491.2M Model: iMac12,1, BootROM IM121.0047.B1F, 4 processors, Intel Core i5, 2.5 GHz, 4 GB, SMC 1.71f22 Graphics: AMD Radeon HD 6750M, AMD Radeon HD 6750M, PCIe, 512 MB Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353737334448302D4348392020 Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353737334448302D4348392020 AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0x9A), Atheros 9380: 4.0.61.5-P2P Bluetooth: Version 4.0.3f12, 2 service, 18 devices, 1 incoming serial ports Network Service: Ethernet, Ethernet, en0 Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1 Serial ATA Device: ST3500418AS, 500.11 GB Serial ATA Device: HL-DT-STDVDRW GA32N USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfa100000 / 3 USB Device: Mass Storage Device, 0x14cd (MOAI ELECTRONICS CORPORATION), 0x125c, 0xfa130000 / 5 USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000 / 4 USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8215, 0xfa111000 / 6 USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in), apple_vendor_id, 0x850b, 0xfa200000 / 2 USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfd100000 / 2 USB Device: Internal Memory Card Reader, apple_vendor_id, 0x8403, 0xfd110000 / 4 USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0xfd120000 / 3
Publicidad

Responde y colabora

Ordenar por:

0 Respuestas

  Preguntas Relacionadas

  Publicidad
  Inicio
  Inicio

  Ver más artículos

  Publicidad